Charakterystyka zespołu natręctw

Zespół natręctw, zwany także zespołem zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, polega na występowaniu natręctw myśli, czynności lub zachowań w takiej ilość, iż uniemożliwia to normalne funkcjonowanie. Obsesyjne, natrętne myśli najczęściej związane są z:

1. obawą o pogorszenie stanu zdrowia (wówczas dochodzi do tak zwanych zaburzeń hipochondrycznych, w których chory odczuwa ogromny lęk przed zachorowaniem i jednocześnie diagnozuje u siebie kolejne symptomy choroby),

2. powtarzaniem w słów, zdań, lub wulgaryzmów (jest to typowy objaw dla Zespołu Aspergera, zaburzenia, które polega również na izolacji jednostki wokół swoich zainteresowań),

3. obsesyjnymi zaburzeniami odżywiania (mowa tu zarówno o bulimii jak również o anoreksji, obie te choroby mają podłoże psychiczne, a chorzy doprowadzający swoje organizmy do skrajnego wyczerpania muszą być w ostateczności hospitalizowani),

4. zaburzeniami nawyków i popędów (wśród których można wymienić nie tylko patologiczny hazard, ale również kleptomanię i piromanię),

5. depersonalizacją (polegającą na braku możliwości dostrzeżenia schematów przyczynowo-skutkowych we własnym życiu),

6. osobowością anankastyczną (cechującą się uporządkowaniem i przesadną pedanterią, jednak nie potrafiącej się przystosować do ciągle zmieniającej się rzeczywistości).

Wśród natręctw występują także kompulsje, czyli natręctwa najczęściej dotyczące mycia, sprawdzania, gromadzenia i zbierania, selekcjonowania i układania w schematyczny, łatwy do przewidzenia sposób, a także ciągłego dopytywania się i upewniania się.

Leczenie powyżej wymienionych zaburzeń psychicznych polega głównie na psychoterapii, wśród której do głosu dochodzą różne teorie psychologiczne, których głównym i nadrzędnym celem jest pomoc pacjentom w pozbyciu się niechcianych natręctw. Do tego typu teorii zaliczyć można teorię behawioralną zakładającą, że u podłoża wszelkich chorób psychicznych leży wychowanie oraz teorię psychoanalityczną opierającą się na walce Superego z Id, z tej walki niestety poszkodowane wychodzi Ego.